takeshi goto
architect & associates


馬頭広重美術館

※隈研吾建築都市設計事務所における担当作

馬頭広重美術館

※隈研吾建築都市設計事務所における担当作